Narodowa kolekcja odmian uprawnych róż w Powsinie

Różanka w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie dr Marta Monder Kolekcja Ogrodu Botanicznego powstała w roku 1998, a w 2008 uzyskała status kolekcji narodowej, przyjmując nazwę Kolekcji Narodowej Odmian Uprawnych Róż. To największa kolekcja róż w kraju i licząca się na świecie, pod względem różnorodności odmian i gatunków. Kolekcja obejmuje kilka części położonych w różnych miejscach Ogrodu Botanicznego. Zaprezentowane gatunki i odmiany ukazują różnorodność uprawianych róż, od tych znanych przed tysiącami lat do ostatnich Czytaj więcej