ADR – Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung

ADR (jęz. niem.). Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung (w luźnym tłumaczeniu "ogólnoniemieckie badanie nowych odmian róż"- najsurowszy test jakości róż) to znak jakości  nadawany  poszczególnym odmianom róż – postrzeganym wśród producentów i miłośników ogrodów jako „najtwardsze na świecie” – najlepsze z najlepszych, Czytaj więcej