Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Róż

Prezes – Mgr inż. Robert Szlązkiewicz

Absolwent Technikum Ogrodniczego w Pomiechówku (rocznik 1990-1995), absolwent Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (rocznik 1995-2000), wieloletni pracownik Katedry Roślin Ozdobnych SGGW, gdzie prowadził badania na temat intensyfikacji produkcji przez sadzonki pędowe drzew i krzewów liściastych i iglastych. Od roku 1998 prowadzi szkółkę roślin ozdobnych. Obecnie dominującym profilem działalności jest produkcja unikatowych i rzadkich odmian róż.

W latach 1995-1999 był czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa Miłośników Róż i wraz z Panią Prezes Ireną Gołębiowską oraz prof. dr hab. Henrykiem Chmielem uczestniczył w organizacji wystaw różanych w Łazienkach Królewskich w Warszawie (Stara Pomarańczarnia). Brał udział także w seminariach oraz w zebraniach członków Stowarzyszenia.

W pracy hodowlanej skupia się na uzyskaniu nowych, pnących odmian róż, szczególnie nadających się do polskich warunków klimatycznych.

 

Wiceprezes – dr inż. Marta Monder

Absolwentka Wydziału Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (rocznik 1993-1997). Temat pracy magisterskiej: „Wzrost i intensywność fotosyntezy pnączy z rodzaju Parthenocissus i Hedera”, temat pracy doktorskiej: „Wpływ jakości podkładki i zrazów na wzrost i kwitnienie uprawnych odmian róży”.

Zakres zainteresowań Pani doktor związany jest przede wszystkim z ogrodnictwem i rodzajem Rosa. Jest kuratorem i założycielem Kolekcji Narodowej Odmian Uprawnych Róż. W Ogrodzie Botanicznym pracuje od 1998 roku, skupiając się na tworzeniu, utrzymaniu i rozwoju kolekcji róż służącej nie tylko gromadzeniu i zachowaniu ogromnej różnorodności tego rodzaju, ale także badaniom i obserwacjom botanicznym, ogrodniczym, agrotechnicznym. Praca ta wymaga ustawicznego i intensywnego zgłębiania wiedzy oraz pracy twórczej. Od początku powstania kolekcji propaguje wznowienie produkcji w szkółkach krzewów róż historycznych, przywrócenie do uprawy najcenniejszych odmian zarówno w ogrodach i miejscach o charakterze zabytkowym, jak i  amatorsko. Bada także możliwości zastosowania odmian róż z różnych grup, zwłaszcza okrywowych. Swoje doświadczenie zawodowe stara się pogłębiać w pracy naukowej oraz upowszechniać wśród specjalistów i miłośników roślin. Ponadto w działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej przekazuje wiedzę nie tylko dotyczącą róż, ale i całego świata roślin.

Sekretarz – Mgr  Violetta Rzeszot

Absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 35 lat pracuje w szkole podstawowej jako nauczycielka języka polskiego. Jest edukatorem, ekspertem ds. awansu zawodowego, egzaminatorem, autorką i realizatorką wielu projektów związanych z edukacją. Napisała wiele publikacji dla nauczycieli, także przeprowadziła dla nich kilkaset godzin różnych form doskonalenia czy konferencji. Praca z dorosłymi, ale przede wszystkim z dziećmi przynosi jej wiele satysfakcji. Różami, od których jest już uzależniona, zajmuje się amatorsko od 8 lat. Posiada ogród z kolekcją ponad 300 odmian tych pięknych kwiatów, które uprawia w każdej wolnej chwili wraz z mężem. Swoją różaną pasją zaraża wszystkich wokół; znajomych, kolegów, koleżanki, czy nawet swoich uczniów. Ważne i prawdziwe są dla niej słowa Ryūnosuke Akutagawy : „Mędrzec to ten, kto na drodze pełnej kolców wyhodować potrafi różę”.