Jesteśmy grupą osób, dla których róże są pasją i miłością. Skupiamy ludzi, dla których rozwój kultury różanej oraz wspólne dzielenie się wiedzą na temat tych pięknych kwiatów jest istotną częścią codziennego życia.

Wspólnie pogłębiamy wiedzę z dziedziny uprawy róż i ich wpływu na nasze otoczenie, poznajemy i tworzymy nowe odmiany. W kręgu naszych zainteresowań na szczególnym miejscu jest ich dobór do polskich warunków klimatycznych, co ma duże znaczenie dla powodzenia uprawy. Nasza strona jest platformą wymiany doświadczeń naszych członków.

Wielki nacisk kładziemy na zagadnienia hodowli nowych odmian róż. Razem prowadzimy wykłady i szkolenia poświęcone tej dziedzinie.

Czujemy się spadkobiercami dzieła, jakie stworzyła Pani Irena Gołębiowska w postaci Polskiego Towarzystwa Miłośników Róż i z dumą kontynuujemy dorobek Pani Prezes.

Wraz z naszymi członkami organizujemy seminaria popularnonaukowe z dziedziny różanej, międzynarodowe sympozja, rozalia, kiermasze, wystawy dla wszystkich,  którym rozwój i krzewienie kultury różanej leżą na sercu.

Wśród naszych członków są zarówno amatorzy, jak i osoby profesjonalnie zajmujące się różami, tak naukowo, jak i praktycznie. Każdego serdecznie witamy w naszej społeczności!

Zapraszamy Cię do magicznego różanego Świata !!!