ADR (jęz. niem.). Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung (w luźnym tłumaczeniu „ogólnoniemieckie badanie nowych odmian róż”- najsurowszy test jakości róż) to znak jakości  nadawany  poszczególnym odmianom róż – postrzeganym wśród producentów i miłośników ogrodów jako „najtwardsze na świecie” – najlepsze z najlepszych, wyjątkowe  odmiany, które przeszły pozytywnie egzamin odporności. Krzewy zgłoszonych odmian  róż ocenia się w 11 Continue Reading