Zajęcia w Technikum Ogrodniczym w Warszawie

Wykład „Produkcja róż” w Technikum Ogrodniczym w Warszawie

2 marca Prezes Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Róż Robert Szlązkiewicz miał przyjemność poprowadzić lekcję w Technikum Ogrodniczym w Zespole Szkół nr  39 w Warszawie. Patronat nad przyszłymi ogrodnikami sprawuje Związek Szkółkarzy Polskich, który zaprosił nasze Stowarzyszenie do przybliżenia różanych tematów uczniom.

Tematem przewodnim była produkcja róż w gruncie z uwzględnieniem zabiegów pielęgnacyjnych zarówno podkładki jak i okulantów. Postaraliśmy się również jak najdokładniej przedstawić proces okulizacji róż, który jest jednym z wielu czynników wpływających na jakość wyprodukowanej róży.

Dziękujemy Związkowi Szkółkarzy Polskich i dyrektorowi wykonawczemu Grzegorzowi Falkowskiemu za zaproszenie!