Szkoła Podstawowa nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim „Baśniową Szkołą wśród Róż!”

                                                                                                                                                                                            Sadźmy Przyjacielu, róże…                                                                                                                                                                                                               /S. Goszczyński/

Unikalny, nowatorski, jedyny w swoim rodzaju  projekt „Baśniowa Szkoła wśród Róż” rozpoczął się z początkiem maja w Szkole  Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Polskie Stowarzyszenie Hodowców Róż.

Rozwijanie zamiłowania dzieci i młodzieży do przyrody i ekologii, uwrażliwienie na jej piękno to główny cel  projektu „Baśniowa Szkoła wśród Róż”. Kolejne cele dotyczą rozwijania pasji ogrodniczych, krzewienia kultury różanej wśród uczniów, nabycia przez dzieci i młodzież umiejętności sadzenia roślin, opiekowania się nimi, poznania historii róż, pochodzenia i ich nazewnictwa. Efektem końcowym projektu będzie stworzenie pokazowego ogrodu różanego na terenie szkoły.

Ten niezwykły projekt będzie realizowany od IV do XI 2019 r. W tym czasie uczniowie poszczególnych klas wybiorą odmianę róży, którą będą się opiekować. Co ciekawe, nazwa każdej posadzonej w szkolnym ogrodzie odmiany związana jest z postacią historyczną, literacką czy jakimś wydarzeniem (określonym w podstawie programowej czy w realizowanych w szkole programach edukacyjnych). Dzieci następnie opracują metryczkę swojej róży, zawierającą jej nazwę i historię z nią związaną. Wydarzeniem towarzyszącym projektowi będzie też konkurs plastyczny pt. „Portret Róży”, do udziału w którym wszystkich uczniów gorąco zapraszamy.

Imprezą wieńczącą cały nasz projekt będzie uroczyste nadanie wybranej róży imienia patrona szkoły –Janusza Kusocińskiego.

Z powodu dużego terenu przyszkolnego przedsięwzięcie ”Baśniowa Szkoła wśród Róż” wymaga sporych nakładów finansowych, związanych z zakupem sadzonek róż i innych roślin uzupełniających. Realizacja naszego projektu nie powiodłaby się więc bez wsparcia osób, którym idea oddziaływania przyrody na wychowanie i edukację dzieci nie jest obca.

Dlatego szczególne podziękowania kierujemy do naszych sponsorów i darczyńców. Ogromne ukłony należą się  Państwu Kamili i Robertowi Szlązkiewiczom za wykonanie projektu szkolnej różanki, nadzór nad jej realizacją oraz prowadzenie wyczerpujących warsztatów z dziećmi, Szkółce Róż RosaPLANT z Borkowa za sadzonki róż i innych roślin uzupełniających, Marketowi Budowlanemu „Mrówka” i p. Annie Celińskiej za elementy małej architektury ogrodowej i inne materiały ogrodnicze, Szkółce Róż Floribunda z Końskowoli za piękne sadzonki róż z gołym korzeniem, Szkółce Szmit z Pęchcina za rośliny uzupełniające nasadzenia różane i Urzędowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – w osobach pani Julianny Borkowskiej i pana Dariusza  Tabęckiego za wsparcie finansowe oraz pomoc w uzyskaniu właściwego podłoża niezbędnego do założenia naszego ogrodu.

Zachęcamy też inne osoby prywatne i instytucje do włączenia się w nasze działania, tak by Szkoła Podstawowa nr 5 rzeczywiście stała się w pełni „Baśniową Szkołą wśród Róż”, by dzieci mogły rozwinąć w sobie pasje ogrodnicze, by mogły uczyć się poprzez działanie i doświadczenie, a przede wszystkim miały możliwość spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu w pięknym otoczeniu przyrody.