Konkurs „Róże Malarzy”

Róże w ogrodach w pełnym rozkwicie, a my mamy dla Was  kolejny konkurs !!!

Tym razem spójrzmy na te piękne kwiaty jak na dzieła artystów, malarzy!

Poszukajmy róż „malarskich”, tzn. takich, które noszą nazwisko jakiegoś malarza bądź ich nazwa związana jest z tą dziedziną sztuki,

Na zdjęcia i opisy czekamy do 15 sierpnia 2019 r. Spośród nadesłanych prac wyłonimy najciekawsze i nagrodzimy, oczywiście, różą „malarską”. Sponsorem nagrody jest Szkółka Róż RosaPLANT.

Udział w konkursie oznacza akceptację Regulaminu naszego Konkursu.

Zapraszamy serdecznie do udziału w naszej zabawie.

Opis oraz zdjęcie róży prosimy przesłać na adres: sekretarz@hodowcyroz.pl

REGULAMIN KONKURSU /RODO/   „Róże Malarzy”

1.Organizatorem konkursu „Róże Malarzy” jest strona internetowa Hodowcyroz.pl, która jest własnością Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Róż
z siedzibą: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Nowołęczna 3

  1. Przedmiotem Konkursu jest opis róży „malarskiej” lub takiej, której nazwa związana jest z tą dziedziną sztuki. Do opisu powinno być dołączone zdjęcie. Opis róży i zdjęcie nie mogą naruszać praw osób trzecich. Spośród nadesłanych prac wybrana zostanie jedna – najciekawsza, najbardziej kreatywna, która otrzyma nagrodę – sadzonkę róży sponsorowaną przez Szkółkę RosaPLANT. Mogą być też przyznane wyróżnienia. Prace należy przesyłać na adres: sekretarz@hodowcyroz.pl do 15 sierpnia 2019 r. Termin konkursu może ulec przesunięciu.
  2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej w ciągu 3 tygodni od zakończenia konkursu w adnotacji pod postem,
  3. Zwycięzca ma 2 dni od ogłoszenia wyników na zgłoszenie się z adresem do organizatora (poprzez e-mail lub w wiadomości prywatnej na fp). Jeśli zwycięzca nie odezwie się w ustalonym terminie, nagroda przepada na rzecz innej osoby.
  4. Każdy uczestnik powinien mieszkać na terenie Polski lub mieć polski adres korespondencyjny.
  5. W przypadku konkursu na blogu: w konkursie mogą brać udział osoby, które posiadają bloga oraz osoby, które bloga nie posiadają, jednak w zgłoszeniach anonimowych prosimy o podanie imienia.
  6. Na wysyłkę nagrody organizator i sponsor mają miesiąc.
  7. W przypadku konkursu na Facebooku: Facebook nie jest w żaden sposób związany z konkursem.
  8. Warunki uczestniczenia w konkursie są podane w poście konkursowym. Udział w konkursie jest dobrowolny, a udostępnienie i polubienie postu konkursowego nie jest obowiązkowe.
  9. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.
  10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu.

Ponadto informujemy, że:

1. Administratorami danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy konkursu jestPolskie Stowarzyszenie Hodowców Róż . Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail, c) w przypadku zwycięzców: także adres zamieszkania i telefon.

5. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem: info@hodowcyroz.pl; sekretarz@hodowcyroz.pl .

6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail: info@hodowcyroz.pl; sekretarz@hodowcyroz.pl  .

7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.

8. Dane zwycięzcy nie będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane (będą usuwane po przekazaniu ich do sponsora nagrody).

 

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu, w tym  mojego imienia i nazwiska, opisu wybranej róży oraz jej zdjęcia – będących przedmiotem Konkursu (nie naruszających w tym praw osób trzecich).

Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Hodowców Róż. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.